Privacyverklaring

Privacyverklaring Sjocolade.nl / OntbijtserviceMeppel.nl / Cashvoorjeclub.nl

 

Inleiding

Deze privacyverklaring is bedoeld om uitleg te geven over het verzamelen van je persoonsgegevens en de manier waarop we ermee omgaan. Voor welke doelen hebben we je gegevens nodig en waar worden je gegevens opgeslagen. Daarnaast vind je hier ook al je rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 

Sjocolade.nl, OntbijtserviceMeppel.nl en CashvoorjeClub.nl

Dit is de privacyverklaring van Sjocolade.nl, OntbijtserviceMeppel.nl en CashvoorjeClub.nl.  

Sjocolade.nl is een bedrijf dat workshops op het gebied van chocolade, taarten en high tea’s verzorgd. Dit doen we zowel op onze eigen locatie als op uw locatie. Ook kun je hier een volledig verzorgde high tea of high Wine bespreken.

OntbijtserviceMeppel.nl verzorgt, zoals de naam al zegt, een lekker ontbijt bij u thuis of bij iemand die u wilt verassen.

CashvoorjeClub.nl helpt clubleden om middels leuke verkoopacties, geld voor hun club, vereniging of school bij elkaar te krijgen.

 

Om jou op de goede manier van dienst te kunnen zijn bij elk van deze onderdelen van het bedrijf, is het vaak noodzakelijk om je gegevens te verzamelen. In deze verklaring leggen we uit wat er met deze gegevens gedaan wordt en ook hoe je jouw wensen rondom de omgang met je gegevens kunt aangeven.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door ons, neem dan gerust contact op.

 

Bedrijfsgegevens

Sjocolade.nl / OntbijtserviceMeppel.nl / CashvoorjeClub.nl

Muurlinck 9

7943 LP Meppel

info@sjocolade.nl

Kvk:01150542

 

Persoonsgegevens die wij verwerken en het doel

We kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we je hier graag. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via info@sjocolade.nl

 

 Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-  Voor- en achternaam

-  Geslacht

-  Adresgegevens

-  Telefoonnummer

-  E-mailadres

-  foto’s tijdens workshops en evenementen

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het opnemen van contact voor het uitbrengen van een offerte/voorstel, (overeenkomst). Jouw gegevens zullen verzameld worden als je contact opneemt met Sjocolade.nl, OntbijtserviceMeppel.nl en CashvoorjeClub.nl.

 Dit kan zowel via de website als bij persoonlijk contact. Wij vragen alleen de gegevens die nodig zijn om:   

-          Een offerte of voorstel te doen, zoals je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

-          je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening  

uit te kunnen voeren.

-          Foto’s van onze workshops en/of evenementen. We gebruiken voor commerciële doeleinden beeldmateriaal van het een workshop of evenement. Publicatie hiervan op social media of de eigen website gebeurt alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van jou.

 

 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

 

 Veilig

Alle gegevens die je bij ons achterlaat bewaren wij veilig. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er dus niet bij.  Deze beveiliging wordt bereikt via wachtwoorden en het opbergen van gegevensdragers in een afgesloten ruimte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Sjocolade.nl, OntbijtserviceMeppel.nl en CashvoorjeClub.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 3 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou geregistreerd hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sjocolade.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


 

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt hierover dan kun je contact met ons opnemen:  

Sjocolade.nl/OntbijtserviceMeppel.nl/CashvoorjeClub.nl

Muurlinck 9

7943 LP Meppel

info@sjocolade.nl

 

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Meppel, 29 maart 2020


Chocolade